Aktualno

 

Poslanstvo in vizija družbe

 

 

Ostati eno vodilnih Evropskih podjetij na področju razvoja in proizvodnje pištol za poliuretan in zanesljiv partner slovenskim in evropskim podjetjem pri proizvodnji aluminijastih ulitkov. Radi bi ustvarili firmo, v kateri se zaposleni dobro počutijo, saj menimo, da je samo zadovoljen delavec dober delavec. Svojim kupcem bi bili radi dolgoročen in zanesljiv partner, zato se nenehno trudimo izboljševati svoje proizvode in zagotavljati čim boljšo kakovost in zanesljivost. Vodje procesov

 

 

 

Strateška usmeritev in cilji

 

 

Cilji podjetja so:

   

 

 • Izpolnitev in preseganje kupčevih zahtev, potreb in pričakovanj

 

 

 • Rast podjetja in nenehno izboljševanje učinkovitosti sistema vodenja kakovosti

 

 

 • Stalno informiranje, usposabljanje in motiviranje osebja ter povečevanje njihovega zadovoljstva

 

 

 • Učinkovitost procesov in skladnost proizvodov

 

 

 • Investirati v nove tehnologije

 

 

 • Vzpostavitev partnerskih odnosov z dobavitelji proizvodov in storitev

 

 

 • Delovanje v skladu s pričakovanji družbe

 

 

 • Nenehna skrb za okolje

 

    

 

Odgovornosti in motivacija

 

 

Za dosego teh ciljev so odgovorni:

 

- Direktor podjetja z ožjim vodstvom

 

- Vsi zaposleni z vključevanjem in aktivno udeležbo v sistem kakovosti, v njegovo izvajanje in stalno   izboljševanje, predvsem s pomočjo notranjih presoj

 

- Izvajanje politike kakovosti bomo nadzirali in motivirali tudi z nadgrajevanjem informacijskega   sistema in sistema nagrajevanja

 

Podjetje MVA d.o.o. je tudi v letu 2023 prejelo platinasto nagrado za bonitetno odličnost - platinasti AAA.

Platinasto bonitetno odličnost nosijo izključno podjetja, ki imajo najvišjo boniteto odličnosti Zlati AAA vsaj tri leta zaporedoma.

  

 

 

Podjetje MVA d.o.o. praznuje 30. obletnico obstoja!

 

30 let

     

 

Poslanstvo in vizija družbe

 

 

Ostati eno vodilnih Evropskih podjetij na področju razvoja in proizvodnje pištol za poliuretan in zanesljiv partner slovenskim in evropskim podjetjem pri proizvodnji aluminijastih ulitkov. Radi bi ustvarili firmo, v kateri se zaposleni dobro počutijo, saj menimo, da je samo zadovoljen delavec dober delavec. Svojim kupcem bi bili radi dolgoročen in zanesljiv partner, zato se nenehno trudimo izboljševati svoje proizvode in zagotavljati čim boljšo kakovost in zanesljivost. Vodje procesov

 

 

 

Strateška usmeritev in cilji

 

 

Cilji podjetja so:

   

 

 • Izpolnitev in preseganje kupčevih zahtev, potreb in pričakovanj

 

 

 • Rast podjetja in nenehno izboljševanje učinkovitosti sistema vodenja kakovosti

 

 

 • Stalno informiranje, usposabljanje in motiviranje osebja ter povečevanje njihovega zadovoljstva

 

 

 • Učinkovitost procesov in skladnost proizvodov

 

 

 • Investirati v nove tehnologije

 

 

 • Vzpostavitev partnerskih odnosov z dobavitelji proizvodov in storitev

 

 

 • Delovanje v skladu s pričakovanji družbe

 

 

 • Nenehna skrb za okolje

 

    

 

Odgovornosti in motivacija

 

 

Za dosego teh ciljev so odgovorni:

 

- Direktor podjetja z ožjim vodstvom

 

- Vsi zaposleni z vključevanjem in aktivno udeležbo v sistem kakovosti, v njegovo izvajanje in stalno   izboljševanje, predvsem s pomočjo notranjih presoj

 

- Izvajanje politike kakovosti bomo nadzirali in motivirali tudi z nadgrajevanjem informacijskega   sistema in sistema nagrajevanja

 

Podjetje MVA d.o.o. je tudi v letu 2023 prejelo platinasto nagrado za bonitetno odličnost - platinasti AAA.

Platinasto bonitetno odličnost nosijo izključno podjetja, ki imajo najvišjo boniteto odličnosti Zlati AAA vsaj tri leta zaporedoma.

  

 

 

Podjetje MVA d.o.o. praznuje 30. obletnico obstoja!

 

30 let